Meer over Sport & Leisure bouw

Sport & Leisure bouw is het platform dat zich specifiek richt op de sport en leisure bouw accommodaties. De nadruk ligt daarbij op projecten voor de sport en leisure accommodaties. Zeg maar de ‘hard core’ projecten, waar je geen toeters en bellen hoeft te verwachten. Form follows function stelde de vader van de moderne wolkenkrabber Louis Sullivan in 1896 en dat geldt voor de meeste projecten die de kolommen van Sport & Leisure bouw vullen. Speelt architectuur dan geen rol? Gelukkig wel. Elk gebouw blijft onderdeel van de omgeving waarin het wordt neergezet en niemand zit de wachten op de volgende grote grijze doos op een zichtlocatie. Bovendien vormt elk sport en leisure accommodatie een context waar mensen verblijven, werken, produceren en diensten verlenen; een aangename werkplek blijft belangrijk voor de productiviteit. De laatste tien jaar is daar de factor duurzaamheid en innovatie bij gekomen. Vooral de grote opdrachtgevers zijn zich bewust van hun rol in de samenleving en lijken bijna tegen elkaar op te bieden met zoveel mogelijk BREEAM-sterren in hun duurzaamheidsambities. Alleen maar goed!

Sport & Leisure bouw houdt u op de hoogte van deze ontwikkelingen met to the point projectbeschrijvingen en praktijkgerichte informatie over toegepast adviezen, technieken en producten.Bij het bouwen van een sport of leisure accommodatie komen specifieke onderdelen kijken. Er zijn specifieke eisen met betrekking tot veiligheid, installaties, bezettingsgraad, beleving en techniek als het gaat om sport en leisure accommodaties. Sport en leisure is een diverse en dynamische branche. Hierbinnen vallen diverse soorten accommodatiesmet ieder hun specifieke eisen.

Onze partners